Повик до граѓаните: Споделете искуство за децата со ретки болести

Indicates required field
Дали вашето дете е во електронскиот регистар за ретки болести на Министерството за здравство?
Дали вашето дете има обезбедена терапија?
Кој ја обезбедува?
Дали надлежните институции навреме и редовно ја обезбедуваат терапијата?
Дали терапијата е со сигурен и проверен квалитет?
Дали во државата има специјалистички кадар за соодветна здравствена грижа за болеста на вашето дете?
Дали сами се грижите за вашето дете или имате некаква помош?
Дали вашето дете оди во училиште?
Дали ги има потребните услови за настава?
Дали во државата има соодветни стратешки документи и законска регулатива со кои се регулирани правата за децата со ретки болести како посебна ранлива група?
Дали членувате во некоја организација на пациенти или родители на деца за ретки болести?
Дали имате соодветна помош од државата за обезбедување на медицински и ортопедски помагала за вашето дете?
Дали има соодветна инфраструктура за подобра мобилност на вашето дете?
Доколку сакате да ве контактираме за да ја споделите вашата приказна со Куманово Њуз, оставете ваши податоци