Повик до граѓаните: Споделете го вашето искуство за работничките права

Indicates required field
Општина
Пол
Возраст
Во кој сектор работите?
Во каква фирма работите?
Каков работен статус имате?
Како ги оценувате условите во кои работите?
По колку часа дневно работите?
Дали работите за време на викенди?
Дали ви се плаќаат прекувремените часови на работа?
Дали работодавачите го почитуваат вашето право на годишен одмор?
Дали имате пауза за време на работниот ден?
Дали работодавачите ви исплаќаат К-15?
Дали за време на ковид кризата ви беа обезбедени соодветни услови за работа, според здравствените протоколи?
Доколку сте биле заболени од ковид или во изолација, како ви беше регулирано отсуството?
Дали сте биле изложени на притисоци и закани од страна на работодавачите?
На што се однесуваат притисоците и заканите?
Дали сте пријавиле прекршување на работничките права или мобинг кај инспекциските служби?
Дали беа преземени одредени мерки од страна на инспекцијата?
Дали сте биле работно ангажирани преку мерките за поддршка од Агенцијата за вработување на РСМ?
Дали по завршување на поддршката бевте задржани на работа?
Дали сте член на синдикална организација?
Кој е виновен за кршењето на работничките права?
Што е најприоритетно за да се унапредат правата на работниците?
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
30 MB limit per form.
Доколку сакате да пријавите прекршување на работничките права , оставете податоци (Анонимноста ви е загарантирана)
Доколку сакате да ве известиме за објавените тестови, оставете контакт